Moje práce snů

Dlouho jsem přemýšlela, co by se muselo stát, abych se nechala znovu zaměstnat. Jsem spokojená tam, kde jsem. Na druhou stranu, možná někde „tam venku“ existuje společnost, které do týmu chybí člověk jako jsem já, tak proč na to nezkusit jít jinak než obvykle...

Napsala jsem si inzerát na svoji práci snů. Ne, nehledám 100% shodu, ale jedno vím určitě: Rozhodně by to musela být firma, kde budu moci naplno využít nejen svých zkušeností a dovedností, které jsem za víc než poslední dekádu nasbírala na technologické scéně, ale i ty relativně nové - systemicky koučovací. A netajím, že hledám spolupráci s těmi, kdo to, co umím, budou umět patřičně ocenit. 

Jestliže poznáte vaši vlastní firmu v tom, co následuje, a navíc hledáte někoho s mými schopnostmi, pojďme spolu pracovat!

Jak o sobě mluví firma mých snů?

Dynamicky rosteme. Zatímco CEO mohl dříve vědět o všem sám, nyní už se jeho role změnila. Bez důvěry a kompetentního týmu se nikam dál nepohneme. Uvědomujeme si, že abychom mohli posouvat naši firmu a celý tým, stejně jako budovat naši značku, musíme začít u sebe. Nejprve musíme naši firemní realitu a značku opravdu žít a teprve až pak o ní mluvit. Věříme, že to, co děláme uvnitř firmy, se odráží v tom, jak nás vidí i jak o nás mluví ostatní. Naše reputace závisí na tom, kdo jsme a jak se chováme. Jak o nás druzí přemýšlí a mluví pak ovlivňuje zpět to, jak sami jednáme. 

Do našeho board týmu teď hledáme někoho, kdo přemýšlí stejně jako my. Někoho, kdo má prokazatelné zkušenosti s řízením proměny či budováním reputace firmy, ale má také přesah za hranice toho, co my sami můžeme řídit. Někoho, kdo chápe, že lidé nejsou pouze zdroje, ale jedinečné bytosti. Někoho, kdo nebude chtít změnou doprovázet a podporovat jen management, ale všechny naše kolegy a celý náš tým. Hledáme člověka, který nebude čekat, až mu popíšeme jaké aktivity má dělat, nebo kde začít. Hledáme někoho, kdo se podívá na to, jak fungujeme a vrhne se do toho, co je třeba. Někoho, kdo spolu s námi bude spolutvořit naši proměnu, autenticitu a bude spolu s námi řídit a budovat očekávání o naší značce. Někoho, kdo s námi vybrousí diamant, o kterém jsme přesvědčeni, že jeho zárodky opravdu máme. 

Kdo jsme a na čem stavíme?
 • Pohybujeme se v technologiích (nejsme agentura)
 • Mezi naše hodnoty patří inovace a pioneering
 • Máme chuť se učit (learning culture). Nevím, neumím jsou OK odpovědi, pokud Tě nezastaví se něco nového naučit či změnit
 • Partnerships and networks matter
 • Fail fast mindset → změna a proměna – diverzita
 • Lidi (ne zdroje, ani lidské zdroje) - jeden je málo, tým je víc
 • Smysl a smysluplnost → poslání a drive přináší výsledky
 • Autonomie, svoboda i zodpovědnost (jasná, vyjednaná a zřejmá)
 • Otevřenost a žádná politika či hry
Za co budeš mít zodpovědnost?
 • Znát firmu, lidi v ní, jejich potřeby a firemní procesy (tam, kde to drhne hledat se stakeholdery cesty, jak to změnit a společně realizovat smysluplná a efektivní řešení)
 • Dávat kompetenci lidem a týmům → radost z práce i dosahování výsledků, které přináší dostatečnou přidanou hodnotu
 • Udávat směr komunikace → směřování toho, co říkáme dovnitř i ven, kdy a komu, aby nám to pomohlo dosahovat strategické cíle a zadání majitele
 • Využívat komunikaci k transparentnosti (vědomá komunikace)
 • Ukazovat cesty, jak komunikace může pomoci budovat hrdost, brand, reputaci a spokojenost
 • Budeš pomáhat vybírat vhodné lidi do týmů, rozvíjet jejich potenciál (jako jednotlivce i jako součást týmu)
 • Budeš průvodcem lidí i týmů při změnách, změnu musíš umět i řídit. Když vidíš, že je třeba, umíš najít motivaci ke změně  - u jednotlivců i týmů, nehledě na to, zda jde o board tým, nebo tým u výrobní linky → rozumíš tomu, že každý tým má svůj jazyk, potřeby a i změna zde musí mít pokaždé jinou podobu
 • Víš, že komunikace nikdy nekončí, a dokážeš ostatním formálním a neformálním leaderům pomoci tento fakt převést do reality jejich každodenní práce - oni totiž stejně jako ty vědí, že spokojenost i zapojení lidí i jejich hrdost na práci a výsledky své práce začínají a končí u toho, co vidí a slyší od svého šéfa
Co od Tebe očekáváme?
 • Board level = parťák majitele/CEO/Investora
 • Samostatnost = nečekáš na pokyn. Máš mandát jednat, když to povede ke zlepšení = hledej k němu spolu s klíčovými stakeholdery cestu
 • Proaktivitu = nasloucháš, pozoruješ, objevuješ → doptáš se (nejednáš na základě dojmů a domněnek), uvědomuješ si vlastní biasy a pracuješ s nimi
 • Otevřenost zpětné vazbě - umíš ji dávat i brát → učit se z ní
 • Spolehlivost = dodržíš, co slíbíš, víš, co zvládneš a když se přeceníš, nebo se změní podmínky, včas na to reaguješ a dáváš vědět všem zúčastněným
 • Důraz na dopady a výsledky → jsou důležitější než vynaložená snaha → efektivitu po tobě nechceme za každou cenu, ale ceníme si všech zdrojů, proto fungujeme dle hesla fail fast = včas opouštěj nefungující věci, co funguje multiplikuj
 • Chuť vzdělávat sebe i ostatní, své know-how i poznatky sdílet
 • Odvaha = nebát se svobody, autonomie a zodpovědnosti s nimi spojené (umíš žít podle hesla Freedom from oppression not freedom from obligation)
 • Náročnost na sebe i na ostatní, ale vždy být tvrdý na problém, ne na lidi - máš v sobě laskavost i respekt, ale nepleteš si je se servilností nebo benevolencí
 • Záleží Ti na lidech a víš, že jejich štěstí a radost a dobrý pocit z dosažených výsledků nás posunou k lepšímu a budoucímu výsledku
 • Je pro Tebe samozřejmé nenechávat si kontakty, propojení a zdroje pro sebe → propojovat je pro Tebe samozřejmostí
 • Rád\a zkoušíš nové technologie i nástroje. Děláš to pro to, aby kdyby se ostatním mohly hodit, jsi je mohl\a vytáhnout z klobouku a využít je pro dobro výsledku (sharing mindset)
 • Odhadneš, kdy už makáme příliš a je potřeba se zastavit, odměnit, nebo oslavit, abychom se mohli společně posunout dál a fungovat dlouhodobě

Výběr je vždy důležitý oboustranný. Nejlepší match je proto tam, kde obě strany vědí, co od sebe mohou čekat. Vědět, co člověk potřebuje, aby byl i v práci šťastný, není samozřejmost. Držím se však hesla: Když už to víš, tak o tom mluv. 

Co si tedy najmete spolu se mnou do svého týmu? 

Co o mě má vědět firma mých snů?

Co umím nabídnout?
 • Drive, orientaci na cíl, výsledek, dopad, posun
 • Komunikační strategii zaměřenou na reputaci či byznys dopad (zkušenost z technologických firem, které komunikace změnila jako např. firmy Seznam a Heureka)
 • Práce s lidmi (jednotlivci i týmy) - certifikovaná systemická práce
 • Je na mě spoleh → když něco slíbím, doručím to; neslíbím nic, co nemůžu splnit; výzvy a neznámo otevřeně přiznám, nabízím i vlastní vědomí křehkosti
 • Nenechám věci vyhnít, nezapadnou, neztratí se → ale pomohu i nastavit procesy a systémy, aby to tak mohlo fungovat pro vás všechny
 • Disciplína (lead by example) + tahoun
 • Provazovat teorii s praxí (zážitkové workshopy, hands on přístup, příklady i ukázky)
 • Chuť zkoušet a experimentovat, a to se znalostí všech rizik a možných dopadů experimentů
 • Empatii a schopnost se rychle nacítít (fast on board) (může mít negativum - až na/za hranice, hlídat si osobní rovnováhu a hranice)
 • Pozorování a propojování i zdánlivě nesouvisejícího
 • Odvahu propichovat bubliny, vymezit se, nemlčet
 • Všímavost k sobě i druhým → se zaměřením na jazyk a jeho vliv; drobná jednání s velkými dopady; procesy, nastavení systémů a vazeb
 • Lidskost (i když někdy můžu působit přísně, rozhodně jsem k lidem spravedlivá a vnímavá)
 • Vztahy (network skvělých profesionálů) a lidi (jak na to se zkušenostmi introverta)
 • Pnutí ke spravedlnosti, liberální meritokracie - uznat zásluhy, výsledky, vidět a ocenit posun
 • Naslouchání a přijímání zpětné vazby (touha se zlepšovat a posouvat, ale s respektem a laskavostí nejen k sobě)
 • Flexibilita závislá na potřebách (musím si ale i hlídat vlastní hranice, abych nezapomínala na sebe)
 • Sociologie, konstruktivismus, diskurzy, debata/argumentace
 • Nevtíravost (3× a dost)
Kde se bere moje radost z práce?
 • Důvěra, partnerství
 • Spolupráce (spolu-tvoření) → vzájemně stavět na výsledcích, nápadech toho druhého, třetího
 • Otevřenost, která je základem pro intimitu
 • Upřímnost
 • Věci se dějí, nestojí na mrtvém bodě
 • Vyhrnout si rukávy, a něco dotáhnout, odmakat = mít výsledky = být hrdí na společnou práci
 • Úsměvy, legrace, lehkost (díky lidem)
Co za to všechno chci?
 • Zdroje = ten luxus nemuset přemýšlet o penězích každý den (tj. mít dost)
 • 1 měsíc v roce (přelom ledna a února) prostor na offline dovolenou v kuse (mimo Evropu) = nebýt nepostradatelná, nezastupitelná
 • Svobodu, důvěru (ne mikromanagement) → zasloužená a když se někde pochroumá, mít možnost na ní a s ní pracovat, dokud je ještě čas a její obnova je možná
 • Mít slovo → možnost ovlivňovat, konat změny atd.
 • Čas a prostor na inspiraci, vzdělávání, čtení, chození do jiných sfér (nejen oborové vzdělávání, ale i prostor hledat souvislosti jinde a jinak (včetně jazyků a jiných skupin)
 • Večery a víkendy pro sebe (tedy tak, aby se nepředpokládalo, že budu pracovat 24/7)

Hodíme se k sobě?

Ozvěte se :)

[email protected]

720 365 645